Love’s A Stranger – a poem.

Powoli spadający śnieg.
A wiesz kogo dzisiaj spotkałam?
Jerzy.
Ale i tak nikt mi nie uwierzy…
Ciemno było… ale lampki w oknach!
Ale pruszyło!

A teraz idź precz!
Juz wszystko przecież wiesz…
Zostaw mnie tutaj, chcę zatańczyć
z Jerzym, poudawajmy, że tak pięknie
tutaj śnieży

Idź, już idź…

*** translation ***

Slowly falling snow.
Do you know who I met today?
George.
But no one will know…
It was dark… but the lights in the windows!
Big flakes of snow!

Now go away!
You already heard everything…
Let me stay,
I want to dance with George,
let’s pretend the snow
isn’t forged

Go, just go…

Author: againorway

a dreamer trying to make a living in Norway

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: