Love’s A Stranger – a poem.

Powoli spadający śnieg.
A wiesz kogo dzisiaj spotkałam?
Jerzy.
Ale i tak nikt mi nie uwierzy…
Ciemno było… ale lampki w oknach!
Ale pruszyło!

A teraz idź precz!
Juz wszystko przecież wiesz…
Zostaw mnie tutaj, chcę zatańczyć
z Jerzym, poudawajmy, że tak pięknie
tutaj śnieży

Idź, już idź…

*** translation ***

Slowly falling snow.
Do you know who I met today?
George.
But no one will know…
It was dark… but the lights in the windows!
Big flakes of snow!

Now go away!
You already heard everything…
Let me stay,
I want to dance with George,
let’s pretend the snow
isn’t forged

Go, just go…

%d bloggers like this: